Over de stichting.
 

 

Stichting Yagana World zet zich sinds 2000
 in voor kansarme mensen in Gambia
 die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Wij houden ons bezig met kleinschalige projecten zoals:

Onderwijs en scholing

Gezondheidzorg, medische zorg

Directe noodhulp

  Tuinprojecten

Sport op school

Maar het school sponsor project
is de belangrijkste activiteit van de stichting.

Nog steeds gaan tientallen miljoenen kinderen in de wereld niet naar school.
Ook in Gambia, omdat ouders bijvoorbeeld het schoolgeld niet kunnen betalen
 of het belang van onderwijs niet inzien.
Veel kinderen, vooral op het platteland, kunnen daardoor niet naar school en
blijven thuis om hun ouders te helpen met huishoudelijke taken
 of werken op het land.

Het belang van onderwijs voor ontwikkeling is nauwelijks te onderschatten.
 Kinderen die de school hebben afgemaakt, slagen er beter in om in hun eigen
 levensonderhoud te voorzien: het verband tussen onderwijs en armoede is sterk.

 

Voor meisjes is het belang van onderwijs zo mogelijk nog groter.
Geschoolde vrouwen krijgen minder kinderen.
Hun kinderen zijn bovendien gezonder en beter geschoold dan kinderen
 van ongeschoolde vrouwen.

Daar zetten wij ons voor in.
 

Onze Missie:

 

We willen zoveel mogelijk kansarme kinderen uit het dorp Makumbaya en
 directe omgeving de kans bieden om naar school te gaan.
Makumbaya ligt in het binnenland in een arme omgeving,
er is geen elektriciteit in dit dorp en maar 1 klein locaal winkeltje,
geen auto`s, en alleen water uit de put.

Wij zetten ons in om o.a. dit dorp op allerlei  manieren te steunen,
 dit kan op gebied zijn van:
onderwijs, gezondheidszorg, sport,
groentetuin project maar ook individueel.

 

De stichting betaalt de benodigde school- en examengelden,
de kosten van leermiddelen en schooluniformen en waar nodig, van medicijnen.

Elk kind heeft recht op onderwijs, en daar proberen wij iets aan te doen.

Momenteel worden er 54 kinderen gesponsord.

Ons project draagt bij aan Millenniumdoelen 2:
alle kinderen naar school.

Al een paar jaar hebben wij uit handen van Burgemeester Wetering
van de gemeente Haarlemmermeer het predicaat gekregen
dat onze stichting Millenniumproof is.

Bestuur.

Het bestuur van de stichting in Nederland bestaat uit:

Dinemarie Langereis

Benno Langereis
Ans Bol
Radbout du Croix Timmermans

 

In Gambia werken wij met 3 medewerkers:

De medewerkers in Gambia worden betaald voor hun werkzaamheden.

De stichting is zowel in Nederland als in Gambia geregistreerd.

KvK nummer:  34212341
ANBI nummer: 66597
RSIN Nummer:
8139.81.323
Geef Gratis Nummer: 3118
 

Beleidsplan Yagana World

Stichting Yagana World\Beleidsplan Yagana World. pdf
 

 

Voor adres gegevens klik hier onder.