Op zondag 16 december organiseerde wij in samenwerking met Meer Radio & Meer Televisie, Winterland Hoofddorp,
Ondernemersfonds Hoofddorp Winkelstad en de Gemeente Haarlemmermeer een evenement met de titel:


Meerschool: “Wereldwijd alle kinderen naar school”,

 

Op deze dag waren acht lokale stichtingen aanwezig om geld in te zamelen door allerlei activiteiten te organiseren.

 

Deze acht stichtingen, waaronder Yagana World, hebben allemaal het predicaat “Haarlemmermeer Millenniumroof”
van de gemeente Haarlemmermeer verkregen vanwege onze bijdrage aan
 één van de door de Verenigde Naties gestelde Millenniumdoelen:

Een bijzondere samenwerking van 8 stichtingen die allemaal in hun vrije tijd, aan onderwijsprojecten werken,
in delen van de wereld waar het krijgen van onderwijs niet vanzelfsprekend is.


 

Op het Dik Tromplein organiseerde wij in het Winterland diverse spellen, zoals:
 priksleeën, kerstballen raden, bingo en sneeuwballen gooien.
De kinderen konden zich laten schminken of met de Kerstman
op de foto.

Daarnaast traden er een Balinees dansgezelschap en een smartlappenkoor op.
Kerstmannen en sneeuwpoppen deelde heerlijke oliebollen en  "sneeuwzoenen" uit.Meerradio zamelde ook geld in voor het goede doel,
tegen betaling kon een plaatje worden aangevraagd of
kon uw persoonlijke kerstwenslive worden uitgezonden.
 En daar werd goed gebruik van gemaakt.Al het ingezamelde geld zal worden besteed aan de
onderwijsprojecten van de 8 deelnemende stichtingen.

 

 

 

Burgemeester Theo Weterings overhandigde vanaf het Dik Tromplein
officieel de Millennium Stempels voor 2012/2013.
Ook wij kregen voor de 3e keer dit Millennium predicaat/stempel uitgereikt.
Onder grote belangstelling namen wij en de andere stichtingen dit in ontvangst.

 

     

Vrienden en familie en genodigde waren aanwezig om de uitreiking bij te wonen.

 

Burgemeester Weterings heet alle deelnemende stichtingen welkom en houd de burgemeester en Herman Tuning een toespraak.
Daarna worden alle stichtingen uitgelicht hoe zij aan de Millennium doelen werken en krijgen zij hun certificaat uitgereikt.

 

 

Dan is het mijn beurt om het predicaat in ontvangst te nemen uit handen van de burgemeester
en worden er foto`s gemaakt voor de krant.
 

     

 

 

 

Het was een mooie Meerschool actie en een gezellige dag in Winterland, in Hoofddorp.
Goede opbrengst en veel publiciteit voor Meerschool en Stichting Yagana World.

Als klap op de vuurpijl kreeg Agnes Walraven namens Winterland Hoofddorp,
 een cheque overhandigd van 750,- Euro voor de Meerschool actie,
wat een prachtige donatie.
Iedereen heel erg bedankt voor deze prachtige dag.

 

Deelnemende stichtingen  aan de Meerschool actie 2012:

St. Rombo Kenia,
St. Holland Helpt,
St. Nederland-Lengasiti,
St. Support for Homa Hills,
St. Anakita,
St. Steun Roma Roemenie,
St. Handreiking over Oceanen,
St. Yagana World in Gambia

 

 

             

www.yaganaworld.com

of kijk op onze Yagana World facebook pagina en Like

Yaganaworld facebook pagina
 

 

9 November 2011

Stichting Yagana World ontvangt voor de tweede keer het predicaat
Haarlemmermeer Millenniumproof

 

Op 9 November j.l reikte burgemeester Weterings  het predicaat Haarlemmermeer Millenniumproof
uit aan de veertien lokale initiatieven die voor 2011-2012 dit predicaat van de gemeente kregen.

Elk jaar kent de gemeenteraad het predicaat Millenniumproof toe aan lokale initiatieven die werken aan
 onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden.
Ook dit jaar kreeg Stichting Yagana World dit predicaat toegekend.

 

Tijdens het Zakenplatform Haarlemmermeer  werd door burgemeester Weterings aan Benno Langereis de Oorkonde en Stempel uitgereikt.

Wat zijn de milleniumdoelen?

De millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn er op gericht om in 2015 honger en armoede uit de wereld te bannen,
 onder meer door onderwijs voor alle kinderen.
Bij het vaststellen van de millenniumdoelen riepen de VN ook lokale overheden op een bijdrage te leveren.

In plaats van nieuwe activiteiten te ontwikkelen, besloot de raad van Haarlemmermeer tot ondersteuning van lokale organisaties en initiatieven,
die zich bezighouden met onderwijsprojecten in landen in ontwikkeling.
 Bij de toekenning wordt gekeken naar de doelstelling, activiteiten en resultaten en de continuïteit van de projecten.

Tot 2015 wil de raad jaarlijks het predicaat Haarlemmermeer Millenniumproof toekennen of verlengen op of rond 17 oktober,
de dag die door de VN is uitgeroepen tot Wereldarmoededag.
 Een raadswerkgroep Millenniumdoelen onderhoudt de contacten met de organisaties voor de invulling van de gemeentelijke ondersteuning.

     

In 2015 moeten alle kinderen in alle landenbasisonderwijs volgen.
 Op dit moment gaat 1 op de 5 kinderen in ontwikkelingslanden nog niet naar school.
Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden
of een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.
 

Kinderarbeid
Geschat wordt dat er wereldwijd ongeveer 250 miljoen kinderen
tussen de 5 en 17 jaar werken.
Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid.
Het geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor
hun kansen in het leven toenemen.
Dit komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede.

Meer scholen
Met flexibele schooltijden kan tegemoet worden gekomen aan de
 bijdrage die kinderen thuis worden verwacht te leveren.
 Een andere concrete oplossing is het bouwen van meer scholen om de afstand
die kinderen naar school af moeten leggen te verkleinen.
 Daarnaast is het belangrijk dat schoolgeld en boeken voor iedereen betaalbaar worden.

Stichting Yagana World probeerd hier zijn steentje aan bij te dragen,
en sponsord momenteel 40 kinderen.

 

     

Haarlemmermeer Millenniumproof Predicaat
2010

Op zaterdag 23 oktober 2010 kregen veertien lokale initiatieven van de gemeenteraad het predicaat
Haarlemmermeer Millenniumproof 2010-2011’ uitgereikt door burgemeester Theo Weterings.
De veertien organisaties voeren onderwijsprojecten uit in ontwikkelingslanden.

Stichting Yagana World was een van de lokale initiatieven en mochten het predicaat in ontvangst nemen.
De gemeente Haarlemmermeer geeft hiermee aan dat zij onze projecten ondersteunt en wezenlijk vindt bijdragen aan het
behalen van de Millenniumdoelen.
Een impressie van de feestelijkheden van die dag


 


Onze kraam is al ingericht.


 

 

 

 

Millenniumvoorzitter H. Tuning

 

Spannend allemaal!

     

Burgemeester Weterings leest voor welke Millennium doelen stichting Yagana World nastreeft.

     

 

Vol trots nemen we het predicaat in ontvangst.

 
     


Nog even een foto voor de krant


 

     

Bedankt Radbout, Ans en Benno en niet te vergeten onze sponsors!

     

Na de uitreiking werden de festiviteiten afgesloten met swingende muziek van een Braziliaanse Salsa Band.

     

Wilt u Stichting Yagana World financieel ondersteunen, maak dan uw bijdrage over op:

ABN Amro 58.83.18.523

IBAN: NL72ABNA0588318523
ten name van Stichting Yagana World te Nieuw-Vennep.

Alleen met uw hulp kunnen wij onze projecten
blijven ondersteunen.