Stichting Yagana World

Kan niet zonder
 uw steun!


Help ons Helpen.

 

     
 

Hoe kunt u ons helpen:

 
 

Door een kansarm kind te sponsoren.

 

Als je in Gambia geen werk hebt, dus geen inkomsten,
kan je ook het schoolgeld/boekengeld en
uniformen voor je kinderen niet betalen.
Daar komt nog bij dat de ouders uit de dorpjes bij gebrek
 aan kennis, niet weten hoe belangrijk het is om hun kinderen
naar school te sturen.

Hierdoor worden veel kinderen door hun ouders thuis gehouden
 om op het land te werken, te helpen met koken of
voor hun jongere zusjes of broertjes te zorgen.
 

     


Het belang van onderwijs voor ontwikkeling
 is nauwelijks te onderschatten.
Kinderen die de school hebben afgemaakt, slagen er beter in om in
 hun eigen levensonderhoud te voorzien.
 Het verband tussen onderwijs en armoede is sterk.
Voor meisjes is het belang van onderwijs zo mogelijk nog groter.

Geschoolde vrouwen krijgen minder kinderen.
Hun kinderen zijn bovendien gezonder en beter geschoold
dan kinderen van ongeschoolde vrouwen.


klik op het plaatje om het volledige artikel te lezen.

     

Sponsor daarom een kind

Voor 65,00 Euro per jaar
geeft u een kind een opleiding en dus een toekomst!

Hiervan wordt betaald:
schoolgeld
2 uniformen
schriften/pennen
schoolboeken
badge en gymkleding
 

 

 

U krijgt een foto van uw kind en ččn a twee keer
per jaar laten wij weten
hoe het met uw sponsorkind en zijn/haar familie gaat,
via de website.

Corresponderen is mogelijk, maar niet verplicht.
De kinderen vinden het wel fijn als ze een kaart of cadeau
van de sponsorouder(s) krijgen.

Bent u geďnteresseerd?
stort dan u bijdrage onder vermelding van
sponsoring schoolkind en uw naam en adres op
58.83.18.523 ABN AMRO te Nieuw Vennep

     

Zoals u ziet zijn er diverse mogelijkheden omte sponsoren.

Wilt u alleen een bedrag storten om onze
stichting te steunen,
dan kan dat ook.
 

Er altijd geld nodig voor overziende nooduitgaven zoals bv:

acute hulp verlenen aan kinderen en volwassenen die naar het
ziekenhuis of dokter moeten om behandeld te worden voor
o.a malaria, infectie ziektes, brandwonden e.d,

Het repareren van daken en hutjes in de rurale gebieden die in het regenseizoen ingestort zijn, het kopen van muskieten netten etc.
 

Waar zitten wij altijd om verlegen:

Pennen, potloden, kleurtjes, puntenslijpers, gummen.

Schriften, daar hebben we er elk jaar 500 van nodig!
Printpapier, educatief materiaal voor de scholen in het Engels.

Vitaminen tabletten, paracetamol voor kinderen, verbandmiddelen,
alles wat ze in een klein ziekenhuis kunnen gebruiken.

Voetballen.
  

 

Stichting Yagana World is door de Belastingdienst aangewezen als
 ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.
De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift.

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt.
U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden
of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

U kunt uw periodieke gift ook volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden:

  • u moet minimaal vijf jaar een vast bedrag doneren,

  • en u moet dit vastleggen bij de notaris in een schenkingsakte.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.belastingdienst.nl/giften

 

Wilt u Stichting Yagana World financieel  ondersteunen, maak dan uw bijdrage over op:
ABN Amro 58.83.18.523

IBAN: NL72ABNA0588318523
te name van Stichting Yagana World te Nieuw-Vennep.

Alleen met uw hulp kunnen wij onze projecten
blijven ondersteunen.