Namens Stichting Yagana World willen wij iedereen bedanken voor hun inzet en donatie`s
aan de stichting het afgelopen jaar.

Er zijn vele vrienden en familieleden die onze stichting op diverse manieren ondersteunen,
maar toch wil ik er een paar speciaal bedanken voor hun donatie en inzet:


Ans Bol, onvervangbaar voor onze stichting, wat er ook gedaan moet worden,

Radbout du Croix, die er voor zorgt dat alles weer netjes op het internet komt en zijn inzet,

Familie Visser, voor hun inzet, spulletjes en sponsoring van het vorige transport naar Gambia.

Hans en Gerrit van Zuijlen, voor hun enthousiasme, donaties en Zuwe Zorg spullen,

Familie Snijder, die voor al het speelgoed, pennenblikjes en schoolkrijt heeft gezorgd,


Familie Maliepaard uit Zwanenburg, voor het sponsoren van het vervoer in Oktober

Het Ruilrek ,

Bonaventura College uit Leiden en Theo Hermenent voor de computers

Familie Gorter voor hun inzet op allerlei gebied

Yusufa Sonko onze assistent in Gambia

En

Iedereen die Stichting Yagana World een warm hart toedraagt.
 

Zonder uw hulp konden wij dit allemaal niet realiseren.